Fotografer: Morten Bjarnhof, Ørestadsselskabet

PROFIL

VidensKompagniet er stiftet den 1. januar 2003
Kompagniet ejes af Søren Havemann, der har været selvstændig økonomisk rådgiver siden 2003 bl.a. med en solid økonomisk baggrund fra pengeinstitutter og realkreditselskab.

Vi påtager os højt kvalificerede opgaver og assistance indenfor økonomi

 • Projektfinansiering
 • Driftsfinansiering
 • Boligfinansiering
 • Erhvervsfinansiering
 • Formuerådgivning
 • Virksomheds etablering

Jeg har indgående kendskab til og netværk i den finansielle sektor, den almene boligsektor og i mellemstore virksomheders og har i mange år rådgivet private om økonomiske vilkår.

PRIVATE KUNDER TILBYDES

 • Økonomitjek på din privatøkonomi
 • Valg af realkreditlån
 • Sikring af bedst mulige vilkår i pengeinstitut
 • Formuepleje og risikoafdækning
 • Overblik over familiens forsikringer

VIRKSOMHEDER TILBYDEs

 • Økonomikonsulent på ledelsesniveau
 • Sikring af bedst mulige vilkår i dit pengeinstitut
 • Gælds- og formuepleje
 • Debitor og kreditor optimering
 • Cash flow optimering

VidensKompagniet
Gør det rigtige første gang

VidensKompagniet • Grindsted Allè 39 • DK 2770 Kastrup • Tlf. 20 86 50 87 • E-mail:soren@videnskompagniet.dk